Τεχνικές Πληροφορίες Hosting


Σας παραθέτουμε τις παρακάτω τεχνικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες Web Hosting οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην διακρίβωση της συμβατότητας των εφαρμογών σας με τα συστήματά μας.

  • Σύστημα:          Plesk v.12 64bit
  • Apache:            Version 2.2.15
  • MySQL Server: Version 10.0.15
  • PHP:                  V. 5.6- V.7

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.